DARCO Modulární set zadonoží MRS

DARCO systém nabízí modulární set zadonoží MRS.

V rámci tohoto systému nabízíme:

  • LPS – dlaha s odskokem na lapiduse nebo TMT dézu
  • PIA – dlaha na rozevírací osteotomii
  • UPS 3.5 – univerzální dlaha na různé procedury na střední a zadní noze
  • RPS – komplexní dlaha na mediální/laterární rekonstrukce paty
  • AFP – rovná dlaha na izolované tarsální dézy
  • DPS – schodovitá dlaha na retranslační osteotomie patní kosti
  • CPS – nízkoprofilová, zamykatelná dlaha na patu