Partneři medicínských technologií

Zde naleznete soupis našich obchodních partnerů, odkazy na firemní stránky a stručnou charakteristiku jejich činnosti.

3S Ortho

3S Ortho

3S Ortho is a French innovative orthopedics company. It has built a strong knowledge in manufacturing and the conception of its efficient and innovative implantable medical devices.

3S Ortho

3S Ortho

Společnost 3S Ortho je francouzská společnost zaměřena na vývoj a výrobu inovativních produktů pro ortopedii. Tuto společnost zastupujeme v České a Slovenské republice.

Biomatlante

Biomatlante

Based near Nantes, France, Biomatlante specializes in synthetic bone grafts for bone regeneration and is a world leader in bone graft technologies, selling its products in over 50 countries. Biomatlante’s products are routinely used in orthopedics and trauma surgery, in spine and dental surgery.

Biomatlante

Biomatlante

Biomatlante je francouzský výrobce specializovaný na syntetické kostní štěpy na kostní regeneraci. Tuto společnost zastupujeme v České a Slovenské republice.

Smith and Nephew

Smith and Nephew

Smith & Nephew plc, also known as Smith+Nephew, is a British multinational medical equipment manufacturing company headquartered in Watford, England. It is an international producer of advanced wound management products, arthroscopy products, trauma and clinical therapy products, and orthopaedic reconstruction products.

Smith and Nephew

Smith and Nephew

Smith & Nephew plc, také známý jako Smith + Nephew, je britská nadnárodní společnost zabývající se výrobou lékařského vybavení se sídlem ve Watfordu v Anglii. Je mezinárodním výrobcem produktů pro moderní ošetření ran, produktů pro artroskopii, produktů pro traumata a klinickou terapii a produktů pro ortopedickou rekonstrukci.

Stryker

Stryker

Stryker Corporation je americká nadnárodní korporace pro lékařské technologie se sídlem v Kalamazoo v Michiganu. Mezi produkty společnosti Stryker patří implantáty používané při náhradách kloubů a při úrazových operacích; chirurgické vybavení a chirurgické navigační systémy; endoskopické a komunikační systémy; manipulace s pacientem a nouzové lékařské vybavení; neurochirurgická, neurovaskulární a spinální zařízení; stejně jako další výrobky ze zdravotnických prostředků používané v různých lékařských oborech.

Stryker

Stryker

Stryker Corporation is an American multinational medical technologies corporation based in Kalamazoo, Michigan. Stryker’s products include implants used in joint replacement and trauma surgeries; surgical equipment and surgical navigation systems; endoscopic and communications systems; patient handling and emergency medical equipment; neurosurgical, neurovascular and spinal devices; as well as other medical device products used in a variety of medical specialties.