Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky AV Medical CZ s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 26836530, DIČ: CZ26836530, vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 336583, www.avmc.cz, e-mail: [email protected], tel.: 241 773 869, fax: 241 776 634

Platnost od 1.5.2012, zveřejněny na internetových stránkách www.dekontaminacnirohoze.cz

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP) se vztahují na provoz e-shopu na internetových stránkách www.dekontaminacnirohoze.cz a také na objednávky učiněné na základě provozu tohoto eshopu. Společnost AV Medical CZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“) dodává pouze subjektům s identifikačním číslem. Objednávání probíhá obvyklým způsobem tedy e-mailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

2. Každá objednávka učiněna podle bodu 1 je považována za závaznou.

3. Každá objednávka je potvrzena se sdělením přibližného termínu doručení. Doručení je zpravidla realizováno do 48 od objednání. V ojedinělých případech může být doručení realizováno do týdne. V případě vyprodání určitého sortimentu je odběratel o této skutečnosti informován a může odstoupit od smlouvy do 24h. V případě neodstoupení je tato objednávka považována za závaznou.

4. Dopravu vždy zajišťuje dodavatel. Ceny jsou uvedeny včetně přepravy k odběrateli. Přeprava je realizována buďto spediční službou nebo vlastní přepravou. Při převzetí zboží je odběratel zkontrolovat neporušenost obalu. V případě poškození obalu je povinen nahlásit tuto skutečnost přepravci a o této skutečnosti neprodleně informovat také dodavatele. Do 24h.
Do 24h od převzetí je povinen zkontrolovat vnitřek zásilky. V případě poškození je opět povinen nahlásit do 24h dodavateli.

5. V případě prodlení s termíny uvedenými v bodu 4. bere případné poškození příjemce na vlastní zodpovědnost.

6. Standardní platební metody jsou dobírka a platba předem. Pro sjednání jiné formy je nutné telefonického nebo e-mailového kontaktu před expedicí.

7. Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. § 409 a násl. Obchodního zákoníku – zák. č.513/1991 Sb. v platném znění. Prodávající je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit. Nové znění dodavatel zveřejní na svých internetových stránkách.