Trelka 600 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg.
 • Jádro tablety
  • Mikrokrystalická celulosa (E460)
  • Sodná sůl kroskarmelosy
  • Hyprolosa
  • Natrium-lauryl-sulfát
  • Magnesium-stearát (E572)
  • Předbobtnalý kukuřičný škrob
 • Potahová vrstva tablety
  • Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol
  • Oxid titaničitý (E171)
  • Makrogol
  • Mastek
  • Černý oxid železitý (E172)
  • Červený oxid železitý (E172)

Léková forma: Potahovaná tableta
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.