Aldea 0,5 mg

 • Hl. účinná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (ve formě anagrelidi hydrochloridum monohydricum).
 • Pomocná látka: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 67,64 mg laktosy (jako monohydrát).
 • Obsah tobolky
  • Monohydrát laktosy
  • Mikrokrystalická celulóza
  • Sodná sůl kroskarmelosy
  • Hyprolosa
  • Magnesium-stearát
 • Tobolka
  • Želatina
  • Čištěná voda
  • Oxid titaničitý (E171)
  • Černý oxid železitý (E172)
 • Inkoust
  • Šelak
  • Černý oxid železitý (E 172)
  • Hydroxid draselný (E525)

Léková forma: Tvrdá tobolka
Způsob výdeje: Léčiva na lékařský předpis
Hrazení: Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Informace ke stažení

Údaje SPC (Souhrn údajů o přípravku) a PIL (příbalová informace) hledejte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde:
https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

Příbalová informace pro osoby se zrakovým postižením.